Συντακτική Επιτροπή

Διευθυντής Σύνταξης: Β.Ν.Παπαδόπουλος
Αναπλ. Διευθυντές Σύνταξης: Β.Κώτσης, Κ.Ψαρράς

Μέλη: Ανταχόπουλος Χ., Βαργιάμη Ε., Βασιλικός Β., Βυζαντιάδης Τ.Α., Γερμανίδης Γ., Γιαννακούλας Γ., Γιουλεμέ Ο., Γκαλιαγκούση Ε., Γκιούλα Ε., Γούλας Α., Γουλής Δ., Γουλής Ι., Γρηγοριάδη Γ., Δαρδαβέσης Θ., Δημητρούλας Θ., Διακογιαννης Ι., Δούμας Α., Κάζης Δ., Καϊάφα Γ. Καραμήτσος Θ., Κασελάς Χ, Κριτής Α., Κώτσα Κ, Λαζαρίδη Ε. Λιακοπούλος Β., Μάνδαλα Ε., Μάνδου Ε., Ματαυτσή Α., Μεταλλίδης Σ., Ντάϊος Γ., Οικονόμου Κ., Παπαζήση Γ., Παπαϊωάννου Μ., Παπακώστα Δ., Παραμυθιώτης Δ., Πατάκα Α., Πίτσιου Γ., Πορπόδης Κ., Πουρζιτάκη Χ., Σαβόπουλος Χ., Σαραφίδης Π., Σινάκος Μ., Σκούρα Λ., Σμυρνάκης Ε., Σπανός Κ., Σπυράτος Δ., Σταμπουλή Σ., Τζημαγιώργης Γ., Τζιόμαλος Κ., Τιμοθεάδου Ε., Τρακατέλλη Μ., Τράμμα Δ, Τριανταφύλλου Α., Τσινόπουλος Ι., Φαρμάκη Ε., Χατζηαγόρου Ε., Χατζηπαντελής Ε., Χουρδάκης Μ.