ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Τίτλος
Όνομα
Επώνυμο
Διεύθυνση εργασίας
Email
Τηλέφωνο επικοινωνίας

Πληροφορίες για την Εργασία
Τύπος Εργασίας

Ο υπεύθυνος αλληλογραφίας βεβαιώνει εκ μέρους όλων των συγγραφέων ότι όλοι οι συγγραφείς συμμετείχαν στην εργασία και συμφωνούν με το περιεχόμενό της
η εργασία δεν έχει δημοσιευτεί ή έχει υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό
δεν υπάρχει περίπτωση σύγκρουσης συμφέροντος κανενός από τους συγγραφείς σε σχέση με το περιεχόμενο της εργασίας
σε περίπτωση αποδοχής της εργασίας, οι συγγραφείς μεταφέρουν τα πνευματικά δικαιώματα της εργασίας στο περιοδικό

Επιλέξτε το αρχείο της εργασίας

   Ανεβάστε περισσότερα αρχεία